Historie

In 1977 wordt voor het eerst gesproken over een mogelijke "gezamenlijke carnavals activiteit van de 4 buurten". De 4 buurtverenigingen van Buchten zijn; Buurtvereniging Het Anker, Buurtvereniging Centrum Buchten, Buurtvereniging ’t Rattenenj en Buurtvereniging Achter de Hegge. De eerste gezamenlijke carnavals activiteit met optredens van buitenaf en optredens verzorgd door mensen uit de eigen buurt is op 22 januari 1978. Het wordt gepresenteerd als een carnavals zitting. De eerste keer dat er gesproken wordt over een revue avond is 1979. Door iedere buurt werden groepen gevormd met spelers die een 2-tal stukken bedacht en tot uitvoering bracht. Deze 8 stukken vormden uiteindelijk de "4 Buurten Revue".

Door het wegvallen van de buurten in 2003 is de Buchter Revue een zelfstandige stichting geworden. De spelersgroepen zijn per buurt gebleven. Uiteindelijk werden in 2007 alle individuele buurtgroepen één grote spelersgroep.

In 2010 heeft er een grote bestuurswissel plaatsgevonden. Ondertussen is de Buchter Revue een stichting met een 40-tal spelers en medewerkers die bijna het gehele jaar door in de weer zijn met de revue. Het is één grote familie en daar zijn we trots op!